WILLIAM OPTICS – Maschera di Bahtinov 75mm a 110mm

 60,00

William Optics – Maschera di Bahtinov per Telescopi con paraluci di diametro da 75mm a 110mm